Jahtu kursi. Mācību kursa "Motorjahtu vadītājs piekrastes ūdeņos" un "Buru jahtu vadītājs piekrastes ūdeņos" nodarbību sākums ieplānots 2024.gada 05.septembrī plkst.19:00 SIA "Lapa Ltd" telpās. Kvartālā Barons.

Piedāvājam arī individuālu apmācību Jums vēlamā laikā.

Interesentus grupu un individuālai apmācībai lūdzam reģistrēties on-line sistēmā.


CSDD mājas lapa
Galerija: CSDD praktiskais eksāmens uz motorjahtas un buru jahtas
Galerija: Daivings, niršana
Cesu iela 31

Vēlamies Jums pastāstīt par mūsu mācību kursu “Motorizētā atpūtas kuģa vadītājs piekrastes ūdeņos” un “Buru jahtu vadītājs piekrastes ūdeņos”, kas balstīts uz 2012.gada 4.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.619 „Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertificēšanu un reģistrāciju” prasībām. Norādām šo prasību īsu kopsavilkumu. Mācību kursa aprakstu lūdzam skatīt zemāk.

2012.gada 4.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.619 „Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertificēšanu un reģistrāciju” prasību kopsavilkums.

Definīcijas:
Atpūtas kuģis – sportam vai atpūtai paredzēts buru vai motorizētais kuģis;
Iekšējie ūdeņi – upes, ezeri, kanāli, jūras šaurumi, kas atrodas zem attiecīgas Valsts jurisdikcijas;
Piekrastes ūdeņi – piekrastes jūras josla 60 jūras jūdžu attālumā no krasta līnijas;
Jūras ūdeņi – piekrastes jūras josla 150 jūras jūdžu attālumā no krasta līnijas;
Okeāns – neierobežota kuģošana;
MK noteikumi Nr.619 – 2012.gada 4.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.619 „Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertificēšanu un reģistrāciju”.

Atpūtas kuģa vadītāja tiesības piešķir un starptautisko apliecību izsniedz šādās atpūtas kuģu vadītāju kategorijās:

1) Jahtu vadītājs iekšējos ūdeņos, kam ir tiesības iekšējos ūdeņos vadīt buru vai motorizētos atpūtas kuģus, kuru garums nepārsniedz 24 metrus;

2) Jahtu vadītājs piekrastes ūdeņos, kam ir tiesības iekšējos ūdeņos un piekrastes ūdeņos vadīt buru vai motorizētos atpūtas kuģus, kuru garums nepārsniedz 24 metrus;

3) Jahtu kapteinis, kam ir tiesības iekšējos ūdeņos, piekrastes ūdeņos un jūras ūdeņos vadīt buru vai motorizētos atpūtas kuģus, kuru garums nepārsniedz 24 metrus;

4) Tāljuras jahtu kapteinis, kam ir tiesības iekšējos ūdeņos, piekrastes ūdeņos, jūras ūdeņos un okeānā vadīt buru atpūtas kuģus, kuru garums nepārsniedz 24 metrus.

Uz starptautiskās apliecības saņemšanu var pretendēt persona, kura atbilst šādiem nosacījumiem:

1) Persona ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai ir Latvijā saņēmusi uzturēšanas atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgas uzturēšanas apliecību un likumā noteiktajā kārtībā ir deklarējusi dzīvesvietu Latvijā;

2) Persona ir vismaz 16 gadus veca;

3) Persona ir veikusi veselības pārbaudi, un tai nav konstatētas medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļu vadīšanai;

4) Personai nav atņemtas atpūtas kuģu vadīšanas tiesības vai nav noteikts aizliegums iegūt atpūtas kuģu vadīšanas tiesības;

5) Persona ir sekmīgi apguvusi attiecīgajai kategorijai atbilstošu atpūtas kuģu vadītāju mācību programmu saskaņā ar MK Noteikumiem Nr.619 un tai ir jūras prakse.

Starptautisko apliecību kategorijā „Jahtu vadītājs iekšējos ūdeņos” izsniedz personai, kura ir nokārtojusi eksāmena teorētisko daļu attiecīga atpūtas kuģa kategorijā un eksāmena praktisko daļu.

Praktiskā daļa ietver šādus jautājumus (attiecībā uz motorjahtām):

1) Motorjahtas apgādes normas;

2) Motorjahtas sagatavošana atiešanai;

3) Atiešana no piestātnes (bojas) un pieiešana pie piestātnes (bojas) pie dažiem vēja un straumes virzieniem;

4) Motorjahtas vadīšana ar jebkuru kursu attiecībā pret vilni;

5) Manevra „Cilvēks aiz borta” pareiza veikšana.

Starptautisko apliecību kategorijā „Jahtu vadītājs piekrastes ūdeņos” izsniedz personai, kura:

1) ir nokārtojusi eksāmena teorētisko daļu attiecīgā kategorijā;

2) ir nokārtojusi eksāmena praktisko daļu;

3) ir apguvusi atpūtas kuģa praktisko vadīšanu piekrastes rajonos, ko apliecina jūras prakses izziņa, kurā ir norāde par noietām 500 jūras jūdzēm uz attiecīga tipa atpūtas kuģa.

Starptautisko apliecību kategorijā „Jahtu kapteinis” izsniedz personai, kura MK Noteikumos Nr.619 noteiktajā kārtībā ir iepriekš ieguvusi starptautisko apliecību kategorijā „Jahtu vadītājs piekrastes ūdeņos” un apguvusi atpūtas kuģa praktisko vadīšanu jūrā, ko apliecina jūras prakses izziņa par noietām 1000 jūras jūdzēm uz attiecīga tipa atpūtas kuģa.

Starptautisko apliecību kategorijā „Tāljūras jahtu kapteinis” izsniedz personai, kura MK Noteikumos Nr.619 noteiktajā kārtībā ir iepriekš ieguvusi starptautisko apliecību kategorijā „Jahtu kapteinis” un apguvusi atpūtas kuģa praktisko vadīšanu ārpus Baltijas jūras, ko apliecina jūras prakses izziņa par noietām 2000 jūras jūdzēm ārpus Baltijas jūras uz attiecīgā tipa atpūtas kuģa.

Atpūtas kuģu vadītāju apmācību starptautiskās apliecības izsniegšanai atbilstoši atpūtas kuģu vadītāju kvalifikācijas prasībām ir tiesīgi veikt komersanti un izglītības iestādes, kuras saņēmušas Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegtu atbilstības sertifikātu.

Mācību kursa apraksts

Piedāvājam mācību kursu „jahtu vadītājs piekrastes ūdeņos”, ko raksturo:

1) Pieredzējuši pasniedzēji;

2) Kvalitatīva mācību programma;

3) Intensīvs, taču Jūsu ērtībām pielāgots apmācību darbs, kas veidots ar nolūku ietaupīt Jūsu laiku.

Minētais tiks nodrošināts ar šādiem līdzekļiem:

1) Mācību kvalitāti kuģa vadīšanas disciplīnās nodrošinās mūsu pasniedzēji, kuri māca Jūras akadēmijā studējošos;

2) Kursa apguvei Jums tiks piešķirts jau iepriekš sagatavots mācību materiāls;

3) Kursa apguvei Jums būs iespēja izmantot dažādus interaktīvas programmas, piemēram, datorizētus testus;

4) Kursa beigās Jums tiks nodrošinātas konsultācijas.

Mācību kursa noslēgumā Jums būs jākārto eksāmens, kas sastāv no trim daļām:

1) Datorizēts tests;

2) Darbs uz navigācijas kartēm (izveidot maršrutu ar visiem aprēķiniem);

3) Pārrunas.

Pēc sekmīgas mācību kursa noslēguma eksāmena nokārtošanas Jūsu tiksiet reģistrēta/-s Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD), lai varētu kārtot teorētisko un praktisko eksāmenu CSDD.

Svarīgi: Teorētiskais eksāmens CSDD tiek organizēts visu gadu. Praktiskā eksāmena kārtošana CSDD notiek no pavasara līdz rudenim.

Licence-11-2014

Vēlot laimīgu ceļavēju un cerībā uz veiksmīgu sadarbību, jūrniecības izglītības centra „Azimuts” komanda.