Jūrniecības izglītības centra „AZIMUTS” vērtība ir tās komandas ilgu gadu gaitā uzkrātā pieredze praktiskajā jūrniecībā, augstas kvalitātes speciāli apmācībai veidots programmnodrošinājums un tehniskās apmācības iespējas, savienojot to ar apzinātu vēlmi pievērst pastiprinātu uzmanību jautājumiem, kas skar drošību uz ūdens.

Visā, ko darām, vēlamies sasniegt vislabākos kvalitātes rādītājus. Mūsu vislabākā reklāma, neapšaubāmi, ir mūsu klientu un partneru pozitīvās atsauksmes par mūsu darbu un iniciatīvām.

Jūrniecības izglītības centrs „AZIMUTS” tika izveidots, jo:

 • mūsdienās pastāv iespēja pievērsties jūrniecībai kā aktīvās atpūtas veidam arī bez lieliem finansiāliem ieguldījumiem – piemēram, atpūtas kuģi var noīrēt, nav nepieciešams to iegādāties pašam. Tā rezultātā atpūta uz ūdens paliek aizvien populārāka, un arvien vairāk cilvēku pievēršas jūrniecībai kā aktīvās atpūtas veidam;
 • mēs esam pārliecinājušies – lai gan ir dažādas iespējas iegūt nepieciešamās zināšanas un iemaņas, lai atpūstos uz ūdens, ir maz kvalitatīvu avotu, kur šādas zināšanas un iemaņas var iegūt īsā laikposmā;
 • mēs apzināmies, ka ikvienam, kurš ir plānojis apgūt teorētiskas un praktiskas zināšanas par jūrniecību, rodas daudz jautājumu, uz kuriem var atbildēt tikai profesionāļi – cilvēki, kuriem jūra ir ne tikai aizraušanās un sirdslieta, bet arī profesija;
 • mūsu prakse pierāda, ka vairumā gadījumu pat cilvēkam, kurš ir ieguvis atpūtas kuģa vadītāja apliecību, joprojām ir neskaidrības par daudziem svarīgiem jautājumiem;
 • mēs esam pārliecināti, ka ikvienam kuģošanas līdzekļa vadītājam jābūt kompetentam daudzās no jūrniecības nozares izrietošās disciplīnās – ne tikai, lai labi pavadītu laiku uz ūdens, bet arī justos droši kuģu satiksmē un neapdraudētu citus kuģu satiksmes dalībniekus;
 • mēs apzināmies, ka praktiskas iemaņas kuģošanas līdzekļa vadīšanā ir ļoti svarīgas un ar teorētiskām zināšanām vien nepietiek;
 • mēs gribam uzsvērt, ka ikvienam kuģu vadītajam papildus teorētiskajām zināšanām un praktiskām iemaņām jūrniecībā jāpārzina arī spēkā esošie normatīvie akti, kas skar atpūtas kuģu izmantošanu;
 • visbeidzot, ikvienam kuģu vadītājam jāpārzina viss, kas ir saistīts ar negadījumiem uz ūdens, jo izglābšana ir atkarīga tikai no katra paša iemaņām.

Mēs zinām, ka Jums ir daudz jautājumu. Mēs zinām arī to, ko Jūs nezināt, un tāpēc arī nevarat mums pajautāt. Un mēs Jums to izskaidrosim.

 • Mēs iemācīsim Jums to, kas jāzina ikvienam kuģu vadītājam, kuģojot gan jūras piekrastes rajonos, gan atklātā jūrā. Mēs apzināmies, ka nespēsim Jums iemācīt visu, ko māca studentiem Jūras akadēmijā vairākus gadus, tomēr centīsimies Jums iemācīt pašu svarīgāko un nepieciešamāko;
 • Mēs iemācīsim Jūs droši vadīt dažādu izmēru atpūtas kuģus, gan motorizētos, gan buru;
 • Mēs iepazīstināsim Jūs ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • Mēs dosim Jums svarīgus padomus, kas ir saistīti ar drošību uz ūdens.

Mūsu iespējas

Ja Jūs vēlaties iegūt starptautisko atpūtas kuģa vadītāja apliecību kategorijā „Motorjahtu vadītājs piekrastes ūdeņos”, ka arī kategorijā „Buru jahtu vadītājs piekrastes ūdeņos”, kas dod iespēju kuģot gan iekšējos, gan piekrastes ūdeņos (60 jūras jūdzes jeb 110 km no krasta līnijas), mēs piedāvājam apmeklēt īpaši šim mērķim izveidoto mācību kursu.

Jūrniecības izglītības centram „Azimuts” ir tiesības veikt šādu apmācību saskaņā ar Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegto atbilstības sertifikātu motorizēto un buru jahtu (ar garumu līdz 24 metriem) vadītāju apmācībai.

Detalizētāku informāciju par šo mācību kursu lūdzam skatīt sākumlapā.