Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertificēšanu un reģistrāciju