Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertificēšanu un reģistrāciju

Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertificēšanu un reģistrāciju

Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos

Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos

International Certificate for Operators of Pleasure Craft

International Certificate for Operators of Pleasure Craft (Resolution No. 40)

Kuģošanas režīms

Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos

Kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība

Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība