Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas
kārtība